گفتار درمانی کلام

بهترین کلینیک گفتاردرمانی در شمال کشور

گفتار درمانی در ساری
خانم
گفتار درمانی در ساری

هدف من از شروع گفتار درمانی، تقویت روحیه بیان کلمات و افزایش ارتباط فرزندم با اطرافیان بود. در طول مدتی که ما با گفتار درمانی کلام در ارتباط بودیم، تا حدود زیادی به اهدافمان رسیدم.

خانم صالحی
گفتار درمانی در ساری

فرزند ما در ابتدا دچار تاخیر کلامی بود. جلسات گفتار درمانی را که شروع کردیم اما نتایج خوبی دریافت نمی‌کردیم. با مشورت با درمانگر، به این نتیجه رسیدیم که باید تمرینات بیشتری در خانه انجام دهیم. در حال حاضر پیشرفت بسیاری را میبینیم.

آقای امیری

در مورد ما چه می‌گویند؟